Het uitgebreide interview met Kees von Harenberg kunt u lezen onder tabblad Zuiderpost

 

 

 

Lid van de wijkraad Oss-Zuid worden, iets voor u?

 

Gaat uw woonomgeving u aan het hart? Vind u het leuk om in de buurt, samen met anderen bezig te zijn?

Dan zijn we op zoek naar u!

 

De wijkraad kent een periode van 4 jaar, begint en stopt gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen. Vanaf maart 2022 begint dus een nieuwe periode van vier jaar.

 

De wijkraad Oss-Zuid is dringend op zoek naar nieuwe leden. Als wijkraadslid houdt je contact met wijkbewoners. De wijkraad Oss-Zuid motiveert wijkbewoners om samen ideeën en plannen waar te maken.

Ook de gemeente betrekt de wijkraad bij vragen of ontwikkelingen over de leefbaarheid en veiligheid in Oss-Zuid. De wijkraad adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss.

 

Géén verkiezing

Je bent dus een wijkraadslid voor een periode van vier jaar: maart 2022 tot en met februari 2026. Een onafhankelijke commissie selecteert de kandidaten, je hoeft dus geen stemmen te werven. Aanmelden is voldoende.

 

Aanmelden of meer informatie?

Wil je je aanmelden als wijkraadslid? Neem dan vóór 1 januari 2022 contact op met de wijkcoördinator: Melanie van Erp, telefoon 14 0412 of mail ME.van.Erp@oss.nl

of met de voorzitter van de wijkraad Koos Keen, kooskeen@live.nl 

 

 

Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met de wijkcoördinator of met een van de huidige leden van de wijkraad Oss-Zuid.  

De toekomst van Oss-Berghem

 

 

Hoe moet het stedelijk gebied van de gemeente Oss zich ontwikkelen zodat we ook de komende 10 tot 20 jaar aangenaam kunnen wonen, werken en leven? Deze vraag hebben we, mede door eerder opgehaalde meningen van inwoners, bijna beantwoord. Al deze kennis, ervaring en ideeën zijn verwerkt in een visie op het stedelijke gebied. Deze is te lezen op www.oss.nl/stedelijkevisie

Ben je het eens of wil je er op reageren? Laat het ons weten door een mail te sturen naar stedelijkevisie@oss.nl

De koers voor Oss en Berghem de komende 15 jaar

Het stedelijk gebied van de gemeente Oss kent vele kwaliteiten. Het vele groen in de woonomgeving, de vele ondernemers in de maakindustrie, de goede bereikbaarheid en het brede aanbod aan  voorzieningen op het gebied van cultuur, onderwijs, zorg. Het stedelijk gebied heeft daarbij de centrumfunctie voor de inwoners uit het buitengebied en de andere kernen. Ook hebben we veel ambities om deze kwaliteiten verder te benutten. Denk bijvoorbeeld aan de woningen die we de komende jaren gaan bouwen. Of de bouw van het Walkwartier in het stadshart van Oss.

Waarom wordt dit document gemaakt?
De gebiedsvisie Stedelijk gebied Oss - Berghem is een van de drie gebiedsvisies. De andere twee gebiedsvisies zijn Buitengebied en Stadjes & Kernen. Samen geven de visies een beeld van de toekomstige ontwikkeling van heel de gemeente Oss.

Herkenbaar?

We hebben de uitgangspunten van de visie overzichtelijk per thema uitgewerkt op de site, lees verder op www.oss.nl/stedelijkevisie Per thema geven we aan wat de belangrijkste zaken zijn voor de ontwikkeling van Oss-Berghem.

Reageren op de conceptvisie in zijn geheel of afzonderlijke thema’s? Dat kan tot en met 28 november door een mail te sturen naar stedelijkevisie@oss.nl

 

Informatiemarkt 27 november

Of kom zaterdag 27 november naar het gemeentehuis, tijdens de informatiemarkt van 10.00 tot 12.00. Daar kun je je verder laten informeren over de inhoud van de concept visie stedelijk gebied en een reactie achterlaten. Zo bepalen we samen of de ontwikkelingen gewenst zijn of juist niet.

Gemeente Oss heeft een nieuwe website gelanceerd genaamd : MIJN BUURT OSS

 

Op deze website kunt u ideeën zetten voor uw buurt, waar u samen met andere bewoners aan zou willen werken. Denk aan het schoonmaken van uw straat, plaatsen van bloembakken of verbeteren van ............

Verder kunt u informatie vinden over grote werkzaamheden in de straten van Oss.

 

Zie ook onderstaande flyer en via QR code kunt u de site openen en dan aanmelden.

 

 

Beste wijkbewoners,

 

Operatie steenbreek is een campagne die gevoerd wordt om bewoners te stimuleren om hun tuin te ‘ont -tegelen’ en om daarvoor in de plaats een plant, boom of struik neer te zetten.

Dit is goed voor de biodiversiteit.

In het kader van deze campagne wordt er een regentonnen actie gehouden, waarbij bewoners een korting bon krijgen op de aanschaf van een regenton.

Door klimaatverandering zal het vaker heviger gaan regenen en langer droog blijven.

 

Daarom is het belangrijk dat mensen zelf hun water opvangen, zodat ze geen beroep hoeven te doen in droge periodes op ons drinkwater om te planten water te geven.

 

Download hieronder staande korting bon.

Download
p3_2020_BON-REGENTONACTIE-helemaal toega
Adobe Acrobat document 164.0 KB

Nieuw Wijkraad lid

 

Wij zijn weer compleet. De heer Ardwin Lantain neemt zitting in de wijkraad. de heer Lantain heeft zich in de openbare vergadering van 29 augustus voorgesteld. Zijn installatie procedure wordt nu opgestart.

Buurt initiatieven

 

Na een zorgvuldige analyse en buurt onderzoek en overleg met de gemeente worden momenteel twee buurt initiatieven in onze wijk uitgevoerd.

 

A.       Op initiatief van bewoners uit park Zwanenberg wordt er een natuurspeelvoorziening gerealiseerd op de hoek Tulpstraat en Kortfoortstraat. Er is een begin gemaakt en op  zaterdagochtend 15 februari en 7 maart gaan buurtbewoners verder aan de slag. 

 

B.       In de Chrysantstraat is door bewoners een mooie buurttuin gerealiseerd.

           Zie foto met bijgaande tekst.

 

Een nieuwe buurttuin langs de fietsstraat aan de Osse Chrysantstraat zorgt voor een reductie van 17.000 kilo aan CO2. De tuin is vorige week aangelegd. Het project is uitgevoerd door twintig omwonenden, de gemeente Oss, de Wijkraad Oss-Zuid en de Stadse Boeren Oss.

 

De buurttuin ligt langs de fietsstraat aan de Chrysantstraat, ingeklemd tussen de Wethouder Van Eschstraat en de Floraliastraat. De bij het project betrokken bewoners komen uit die drie straten en de nabijgelegen Asterstraat. De tuin moet een permanente groene ontmoetingsplek voor de buurtbewoners gaan worden. Het groeien en telen van planten, bloemen en eetbaar groen zorgt volgens de initiatiefnemers voor een extra verbindende factor.

 

Fietsstraat

 

Werkgroep Fietsstraat Oss-Zuid heeft zijn eind rapport gepresenteerd aan de wijkraad.

De wijkraad is zeer tevreden met dit eindrapport en zijn trots en hebben veel respect alles wat de werkgroep heeft gedaan.

Naar aanleiding van dit rapport heeft de wijkraad een aanbevelingsbrief voor het college geschreven.

Samen met de werkgroep hebben we deze brief en het rapport op Donderdag 4 juli aangeboden aan wethouder Joop van Orsouw van verkeer en vervoer.

Download
Rapport Fietsstraten Oss Zuid 01072019[2
Adobe Acrobat document 434.7 KB
Download
Fietsstraat.pdf
Adobe Acrobat document 86.8 KB

Wist u dat op de hoek van de Willibrordusweg en Bremlaan(tegenover het hertenkampje) een natuur speeltuin is gerealiseerd met de bewoners?