Nieuw Wijkraad lid

 

Wij zijn weer compleet. De heer Ardwin Lantain neemt zitting in de wijkraad. de heer Lantain heeft zich in de openbare vergadering van 29 augustus voorgesteld. Zijn installatie procedure wordt nu opgestart.

 

Uitnodiging 1e bijeenkomst “Veilig Prettig Thuis”

 

 

 

Mensen blijven steeds langer thuis wonen, niet alleen omdat de overheid dit stimuleert, maar ook omdat wij dat zelf willen. Ouderen willen graag zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde woning en omgeving blijven en zoeken dus naar mogelijkheden die hen ondersteunen om zo lang mogelijk prettig thuis te kunnen blijven wonen, waarbij zij zelf de regie houden.

 

Mensen zijn zich bewust dat naarmate je ouder wordt de kwetsbaarheid, die wij allemaal hebben, kan toenemen. Duidelijke voorlichting op uiteenlopende onderwerpen is waardevol om hierbij te ondersteunen. Denk hierbij aan allerlei preventieve maatregelen die u kunt treffen om gezonder oud te worden. Maatregelen die u zelf kunt treffen om de kans op brand te beperken, of maatregelen die het vallen voorkomen.

 

Op allerlei voor u interessante onderwerpen hebben organisaties de handen ineen geslagen. BrabantWonen, BrabantZorg, Brandweer Brabant-Noord, Mooiland, Ons-Welzijn, KBO Brabant en Rode Kruis werken samen met wijk- en dorpsraden, wijkstichtingen en bewonersgroepen en trekken gezamenlijk op om ouderen van goede informatie te voorzien. Dit wordt gedaan met informatiebijeenkomsten onder de naam
 
“VEILIG PRETTIG THUIS”.

 

Wijkraad Oss-Zuid wil u graag uitnodigen voor de eerste bijeenkomst “Brandpreventie” (organisatie Brandweer Brabant-Noord).

 

Deze bijeenkomst vindt plaats op 24 september 2019, aanvang 20.00 uur in de Brandweerkazerne (zie ook de aankondiging op de achterzijde van deze Zuiderpost).

 

De brandweer vertelt u deze avond dan o.a. over de top 5 brandoorzaken en hoe u die kan voorkomen, het snel ontdekken van brand en veilig vluchten.

 

Wil uw organisatie/bewonersgroep sterker worden in brandveiligheid, dan wordt een gratis training Ambassadeur Brandveilig Leven aangeboden. U kunt op deze avond informatie hierover vragen.

 

Fietsstraat

 

Werkgroep Fietsstraat Oss-Zuid heeft zijn eind rapport gepresenteerd aan de wijkraad.

De wijkraad is zeer tevreden met dit eindrapport en zijn trots en hebben veel respect alles wat de werkgroep heeft gedaan.

Naar aanleiding van dit rapport heeft de wijkraad een aanbevelingsbrief voor het college geschreven.

Samen met de werkgroep hebben we deze brief en het rapport op Donderdag 4 juli aangeboden aan wethouder Joop van Orsouw van verkeer en vervoer.

Download
Rapport Fietsstraten Oss Zuid 01072019[2
Adobe Acrobat document 434.7 KB
Download
Fietsstraat.pdf
Adobe Acrobat document 86.8 KB

Wist u dat op de hoek van de Willibrordusweg en Bremlaan(tegenover het hertenkampje) een natuur speeltuin is gerealiseerd met de bewoners?