Download
Koersnota mobiliteit_toegankelijk.pdf
Adobe Acrobat document 18.2 MB

Melding openbare ruimte via de website van de gemeente Oss

 

Losse stoeptegel, kapotte lantaarnpaal of zwerfvuil? Meldingen en tips over de openbare ruimte geeft u makkelijk door via www.oss.nl/melding. Dit gaat eenvoudig met uw telefoon of computer.

 

Melding maken

Maak uw melding bij voorkeur via www.oss.nl/melding. Als eerste ziet u een overzicht met 12 verschillende categorieën. Kies de categorie uit, die het beste bij uw melding past. Volg dan de stappen om uw melding te maken. Voeg als u wilt ook een foto toe. Maak liever de foto niet te dichtbij, dat maakt het voor ons makkelijker om de plek te herkennen.

 

Overzicht van alle meldingen

Als u op de tegel ‘Actuele meldingen’ kikt, ziet u een aantal gekleurde bolletjes. Zoom in of type het adres in, klik op het bolletje om te zien wat er al gemeld is. Controleer, voordat u een melding maakt, wat er al aan ons is doorgegeven. Hiermee voorkomen we dubbele meldingen.

Melding verwerken

Als u iets meldt, verwerkt de gemeente uw melding op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur. Elke melding krijgt een uniek nummer. Bewaar dit nummer, zodat we u snel kunnen helpen als u nog vragen heeft over deze melding.

 

 

Rectificatie vanuit Pivot Park 

 

Naar aanleiding van berichtgeving over de geopende “Walk of Fame” hebben wij het verzoek dit bericht onder de wijkbewoners te delen: 

 

Helaas heb ik (Brigitte Drees) wat te enthousiast gereageerd op een journalist van het Brabants Dagblad over hoe vrij toegankelijk we zijn voor iedereen. 

 

Vanwege de strenge regulering die geldt voor de productie van geneesmiddelen (de zgn. GMP-eisen) die de autoriteiten ons opleggen (FDA en EMA) is ons terrein verboden voor huisdieren. Ook als die aangelijnd zijn. 

 

 

Omwonenden zijn van harte welkom om onze Walk of Fame te bekijken en te ervaren… maar graag zonder huisdier.

 

 

 

Onze openbare vergadering van 3 oktober gaat niet door.

 

 

 

Belastingaangifte voortaan noodzakelijk met DigiD én sms-code of DigiD-app

 

Bij veel organisaties kun je (binnenkort) niet meer inloggen via DigiD met alleen uw gebruikersnaam en wachtwoord. Je hebt dan altijd je telefoon nodig. Voeg daarom je mobiele of vaste nummer toe aan je DigiD-account en activeer ‘inloggen met sms-controle’. Of laat je helpen door ONS welzijn.

 

Vanaf maart 2023 kunnen vrijwilligers van ONS welzijn weer de belastingaangiftes over 2022 voor je invullen. Voor deze aangifte is het noodzakelijk om in te loggen met DigiD + sms-controle of met de DigiD-app.

 

Het toevoegen van de sms-code kunnen we niet tijdens het invullen van de belastingaangifte doen. Daarom organiseren we in november een inloopspreekuren om je hierbij te helpen. Zo kan je belastingaangifte in één keer worden afgehandeld.

 

Voor het aanvragen van de DigiD + sms-controle of installeren van de DigiD-app kun je terecht bij ONS welzijn.

·       Wanneer: Van 21 november t/m 9 december, op maandag tussen 09.30-11.00 uur, woensdag tussen 09.30-11.00 uur en vrijdag tussen 14.00-15.30 uur.

·       Locatie: Talentcentrum, Linkensweg 1B in Oss.

·       Afspraak maken is niet nodig.

 

 

Wij helpen je graag tijdens de inloopspreekuren in jouw dorp of wijk!

Opstarten van een buurtpreventie team.

Buurtpreventie is een Burgerinitiatief, voor burgers en door burgers, door samen te werken maken we onze buurt Oss-Zuid veiliger.

Naast samenwerken is ook de zichtbaarheid van de groep belangrijk, inbrekers zullen buurten die zichtbaar actief zijn, vermijden.

 

Als buurtpreventieteam (BPT) zijn wij een groep buurtbewoners die zoveel mogelijk zichtbaar in de wijk zijn met gele hesjes aan met de tekst “Buurtpreventie” achterop.

BPT Oss-Zuid streeft naar een veilige en sociale woonomgeving, door o.a. informatie te geven om uw veiligheid te verbeteren en inbraken te voorkomen. Ziet u ons lopen in de wijk, spreek ons gerust aan.

 

Om BPT Oss-Zuid op te starten zijn wij op zoek naar enthousiaste leden die samen met medebuurtbewoners, willen meewerken aan een veilige en leefbare wijk, Oss-zuid. Wil jij dit ook?

Het BPT doet lopend of per fiets (keuze staat vrij). Heb jij 1x per week of per 2 weken de tijd om een ronde te maken? Meld je dan snel aan via een e-mail aan buurtpreventie.osszuid@gmail.com met daarin je naam, geboortedatum en telefoonnummer en de coördinator zal dan zo snel mogelijk contact met je opnemen.

 

Waar moet ja aan voldoen:

-        Minimaal 18 jaar zijn

-        Bewoner van de wijk Oss-Zuid en als zodanig ingeschreven staan bij de gemeente Oss

 

 

Wat wordt er van je verwacht als teamlid van het BPT?

-        Je bent betrokken bij het team

-        Als lid van het BPT heb je dezelfde bevoegdheden als iedere andere burger. Dit straal je ook uit in houding, kleding en gedrag.

-        Je houdt toezicht vanaf de openbare weg en houdt rekening met de privacy van bewoners

-        Je bent tijdens een ronde herkenbaar als BPT-lid door het dragen van een opvallend geel hesje met de tekst “Buurtpreventie”

-        Je neemt een zaklamp mee (wordt door ons beschikbaar gesteld), maar gebruikt deze alleen als het nodig is.

-        Je besteedt aandacht aan onveilige en verdachte situaties. Deze worden tijdens je ronde meteen via de Buiten Beter-app gerapporteerd. De gemeente verwerkt dergelijke meldingen direct in hun systeem en neemt actie

-        Aan het einde van je ronde maak je een zg. Dag verslag via Google Documents zodat ook de andere leden kunnen volgen wat er reeds aangemeld is.

 

Hoeveel tijd kost het?

Dat is per vrijwilliger verschillend. Wij streven naar 1x per week, maar als dat niet lukt dan graag 1x per 2 weken. Je kunt altijd met de coördinator overleggen hoeveel tijd je beschikbaar hebt.

 

Wel vragen wij betrokkenheid!

 

 

 

Lid van de wijkraad Oss-Zuid worden, iets voor u?

 

Gaat uw woonomgeving u aan het hart? Vind u het leuk om in de buurt, samen met anderen bezig te zijn?

Dan zijn we op zoek naar u!

 

De wijkraad kent een periode van 4 jaar, begint en stopt gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen. Va

 

De wijkraad Oss-Zuid is dringend op zoek naar nieuwe leden. Als wijkraadslid houdt je contact met wijkbewoners. De wijkraad Oss-Zuid motiveert wijkbewoners om samen ideeën en plannen waar te maken.

Ook de gemeente betrekt de wijkraad bij vragen of ontwikkelingen over de leefbaarheid en veiligheid in Oss-Zuid. De wijkraad adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss.

 

Géén verkiezing

Je bent dus een wijkraadslid voor een periode van vier jaar. Een onafhankelijke commissie selecteert de kandidaten, je hoeft dus geen stemmen te werven. Aanmelden is voldoende.

 

Aanmelden of meer informatie?

Wil je je aanmelden als wijkraadslid? Neem dan contact op met de wijkcoördinator: Alex van der Heijden, telefoon 14 0412 of mail a.van.der.heijden@oss.nl

of met de voorzitter van de wijkraad Koos Keen, kooskeen@live.nl 

 

 

Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met de wijkcoördinator of met een van de huidige leden van de wijkraad Oss-Zuid.  

De toekomst van Oss-Berghem

 

 

Hoe moet het stedelijk gebied van de gemeente Oss zich ontwikkelen zodat we ook de komende 10 tot 20 jaar aangenaam kunnen wonen, werken en leven? Deze vraag hebben we, mede door eerder opgehaalde meningen van inwoners, bijna beantwoord. Al deze kennis, ervaring en ideeën zijn verwerkt in een visie op het stedelijke gebied. Deze is te lezen op www.oss.nl/stedelijkevisie

Ben je het eens of wil je er op reageren? Laat het ons weten door een mail te sturen naar stedelijkevisie@oss.nl

De koers voor Oss en Berghem de komende 15 jaar

Het stedelijk gebied van de gemeente Oss kent vele kwaliteiten. Het vele groen in de woonomgeving, de vele ondernemers in de maakindustrie, de goede bereikbaarheid en het brede aanbod aan  voorzieningen op het gebied van cultuur, onderwijs, zorg. Het stedelijk gebied heeft daarbij de centrumfunctie voor de inwoners uit het buitengebied en de andere kernen. Ook hebben we veel ambities om deze kwaliteiten verder te benutten. Denk bijvoorbeeld aan de woningen die we de komende jaren gaan bouwen. Of de bouw van het Walkwartier in het stadshart van Oss.

Waarom wordt dit document gemaakt?
De gebiedsvisie Stedelijk gebied Oss - Berghem is een van de drie gebiedsvisies. De andere twee gebiedsvisies zijn Buitengebied en Stadjes & Kernen. Samen geven de visies een beeld van de toekomstige ontwikkeling van heel de gemeente Oss.

Herkenbaar?

We hebben de uitgangspunten van de visie overzichtelijk per thema uitgewerkt op de site, lees verder op www.oss.nl/stedelijkevisie Per thema geven we aan wat de belangrijkste zaken zijn voor de ontwikkeling van Oss-Berghem.

Reageren op de conceptvisie in zijn geheel of afzonderlijke thema’s? Dat kan tot en met 28 november door een mail te sturen naar stedelijkevisie@oss.nl

 

Informatiemarkt 27 november

Of kom zaterdag 27 november naar het gemeentehuis, tijdens de informatiemarkt van 10.00 tot 12.00. Daar kun je je verder laten informeren over de inhoud van de concept visie stedelijk gebied en een reactie achterlaten. Zo bepalen we samen of de ontwikkelingen gewenst zijn of juist niet.

Gemeente Oss heeft een nieuwe website gelanceerd genaamd : MIJN BUURT OSS

 

Op deze website kunt u ideeën zetten voor uw buurt, waar u samen met andere bewoners aan zou willen werken. Denk aan het schoonmaken van uw straat, plaatsen van bloembakken of verbeteren van ............

Verder kunt u informatie vinden over grote werkzaamheden in de straten van Oss.

 

Zie ook onderstaande flyer en via QR code kunt u de site openen en dan aanmelden.

 

 

Het uitgebreide interview met Kees von Harenberg kunt u lezen onder tabblad Zuiderpost

Nieuw Wijkraad lid

 

Wij zijn weer compleet. De heer Ardwin Lantain neemt zitting in de wijkraad. de heer Lantain heeft zich in de openbare vergadering van 29 augustus voorgesteld. Zijn installatie procedure wordt nu opgestart.

Buurt initiatieven

 

Na een zorgvuldige analyse en buurt onderzoek en overleg met de gemeente worden momenteel twee buurt initiatieven in onze wijk uitgevoerd.

 

A.       Op initiatief van bewoners uit park Zwanenberg wordt er een natuurspeelvoorziening gerealiseerd op de hoek Tulpstraat en Kortfoortstraat. Er is een begin gemaakt en op  zaterdagochtend 15 februari en 7 maart gaan buurtbewoners verder aan de slag. 

 

B.       In de Chrysantstraat is door bewoners een mooie buurttuin gerealiseerd.

           Zie foto met bijgaande tekst.

 

Een nieuwe buurttuin langs de fietsstraat aan de Osse Chrysantstraat zorgt voor een reductie van 17.000 kilo aan CO2. De tuin is vorige week aangelegd. Het project is uitgevoerd door twintig omwonenden, de gemeente Oss, de Wijkraad Oss-Zuid en de Stadse Boeren Oss.

 

De buurttuin ligt langs de fietsstraat aan de Chrysantstraat, ingeklemd tussen de Wethouder Van Eschstraat en de Floraliastraat. De bij het project betrokken bewoners komen uit die drie straten en de nabijgelegen Asterstraat. De tuin moet een permanente groene ontmoetingsplek voor de buurtbewoners gaan worden. Het groeien en telen van planten, bloemen en eetbaar groen zorgt volgens de initiatiefnemers voor een extra verbindende factor.

 

Fietsstraat

 

Werkgroep Fietsstraat Oss-Zuid heeft zijn eind rapport gepresenteerd aan de wijkraad.

De wijkraad is zeer tevreden met dit eindrapport en zijn trots en hebben veel respect alles wat de werkgroep heeft gedaan.

Naar aanleiding van dit rapport heeft de wijkraad een aanbevelingsbrief voor het college geschreven.

Samen met de werkgroep hebben we deze brief en het rapport op Donderdag 4 juli aangeboden aan wethouder Joop van Orsouw van verkeer en vervoer.

Download
Rapport Fietsstraten Oss Zuid 01072019[2
Adobe Acrobat document 434.7 KB
Download
Fietsstraat.pdf
Adobe Acrobat document 86.8 KB

Wist u dat op de hoek van de Willibrordusweg en Bremlaan(tegenover het hertenkampje) een natuur speeltuin is gerealiseerd met de bewoners?