ACTIEF IN UW WIJK!

 

De wijkraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan B&W over sociale en fysieke knelpunten in de wijk en geeft advies op vroegtijdig door de gemeente aangedragen plannen. Dit advies is niet bindend.

De wijkraad stelt een meerjarig wijkplan vast en adviseert B&W hierin (zie ook de pagina met projecten). Het feitelijke wijkplan wordt door de gemeentelijke beleidsmedewerker opgesteld en bewaakt in overleg met de overige leden en adviseurs.

 

Bewoners, bewonersgroepen en buurtverenigingen hebben formeel spreekrecht in de openbare wijkraad bijeenkomsten. Wezenlijk is dat bewoners ook tijdens de vergadering hun zegje kunnen doen en volop participeren.

 

Een goede wisselwerking tussen wijkraad en wijkstichting is noodzakelijk: indien van belang organiseert de wijkraad bewonersavonden in relatie tot de formele adviesfunctie.

 

Zie ook bij projecten voor de aandachtsgebieden in de raad.