Openbare vergadering 20 september

Wijkcentrum Kortfoort

Aanvang 20.00 uur

 

Agenda:

1. Opening en vaststellen agenda

2. De vestiging van statushouders in de gemeente Oss. Toelichting door Sander van den Berk.

3. De plannen voor de Joannes Zwijsenlaan. De straat verandert ingrijpend van een doorgaande verbinding naar een 30 km leefgebied. Toelichting door

Patrick Megens van de gemeente Oss.

4. Kennismaking met nieuwe aandacht wethouder voor Oss-Zuid, Jacco Peter Hooiveld

(eventueel iets later, i.v.m. andere verplichtingen)

5. Lopende projecten; Uitbreiding speeltuin Bremlaan. Toekomst speeltuin Trompstraat na vandalisme. Urban Ox Park. Ontmoeten in de wijk.

6. Mededelingen adviseurs

7. Mededelingen wijkraad

8. Actielijst

9. Rondvraag en sluiting

 

Als u wilt inspreken, meldt u dan voor aanvang van de bijeenkomst bij de voorzitter.