Agenda Openbare vergadering Wijkraad Oss-Zuid donderdag 21 november 2019.

 

Aanvang 20.00 uur, locatie Fletcher Hotel-Restaurant Oss, Mandelaboulevard 22.

 

 

 

1.Opening

 

2.Vaststellen definitieve agenda

 

3.Mededelingen Wijkraad

 

4.Mededelingen Adviseurs

 

5.Presentatie Ons Welzijn en gespreksvoering over aanpak "voorkomen en bestrijden   van eenzaamheid" in de wijk / Oog voor Elkaar

 

6 Financiën

 

7.Actielijst (bijgevoegd)

 

8.Rondvraag

9.Sluiting.