Agenda: 22 November 2022

 

1. Opening en vaststellen agenda

2. Afscheid van oude en kennismaking met nieuwe gebiedsregisseur.

3. Mededelingen adviseurs kernteam

4. Mededelingen wijkraad

5. Actielijst

6. Rondvraag en sluiting

 

Als u wilt inspreken, meldt u dan voor aanvang van de bijeenkomst bij de voorzitter.