Data 2019

 

Naast openbare vergaderingen hebben we ook inloop bijeenkomsten. Deze avond staat een actueel onderwerp op de agenda en we gaan dan naar onze bewoners toe. Locaties zijn daarom nog niet bekend maar worden via onze facebook account en deze site aangekondigd.

 

Openbare vergaderingen worden dit jaar gehouden in het:

Nelson City Resort. 

Nelson Mandelaboulevard 22

Oss

 

Data openbare vergadering:

  • 16 Mei aanvang 20.00 uur
  • 29 Augustus aanvang 20.00 uur
  • 21 November aanvang 20.00 uur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda Openbare vergadering Wijkraad Oss-Zuid donderdag 21 november 2019.

 

Aanvang 20.00 uur, locatie Fletcher Hotel-Restaurant Oss, Mandelaboulevard 22.

 

 

 

1.Opening

 

2.Vaststellen definitieve agenda

 

3.Mededelingen Wijkraad

 

4.Mededelingen Adviseurs

 

5.Presentatie Ons Welzijn en gespreksvoering over aanpak "voorkomen en bestrijden   van eenzaamheid" in de wijk / Oog voor Elkaar

 

6 Financiën

 

7.Actielijst (bijgevoegd)

 

8.Rondvraag

9.Sluiting.