Agenda: dnsdag 5 april

 

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Kennismaking met nieuwe wijkcoördinator Melanie van Erp
  3. De wijkraad in de nieuwe periode van vier jaar. De wijkraad zoekt nog steeds dringend naar versterking!
  4. Stand van zaken openbare ruimte park Zwanenberg, toegelicht door projectleider Nicole van Zuijlen
  5. Uitbreiding speeltuin Bremlaan. Opknappen bestaande speeltuin. Toekomst speeltuin Tompstraat na vandalisme.
  6. Mededelingen adviseurs
  7. Mededelingen wijkraad
  8. Actielijst
  9. Rondvraag en sluiting

 

 

Als u wilt inspreken, meldt u dan voor aanvang van de bijeenkomst bij de voorzitter.