Dinsdag 9 mei     aanvang 20.30 uur

 

 

Agenda:

1. Opening en vaststellen agenda

2. Introductie nieuwe wijkcoördinator Dhr. Alex van der Heijden.

3. Stand van zaken: sociale agenda.

4. Mededeling kernteam.

5. Actielijst

6. Rondvraag en sluiting

 

 

Als u wilt inspreken, meldt u dan voor aanvang van de bijeenkomst bij de voorzitter.