Na een intensief traject met bewoners, wijkraad, wijkstichting en organisaties die in de wijk actief zijn, is op 16 november 2010 het wijkplan Oss Zuid door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld.

 

Het plan geeft een schets van de wijk en voor de toekomst is het plan een aanpak (kader) ter verbetering van de wijk. Het wijkplan brengt activiteiten in beeld die op korte termijn in de wijk uitgevoerd kunnen worden. Het schetst ook ambities en doelen op langere termijn.

 

Het plan is uitgegeven in Boekvorm en is af te halen bij de balie Publieksvoorlichting in het gemeentehuis van Oss, Raadhuislaan 2. Vragen kunt u mailen naar wijkplannen@oss.nl