Algemeen mailadres : wijkraad.osszuid@gmail.com

 

 

 Voorzitter: 

Koos Keen - 06-54756610

  

 

Penningmeester: 

Ellen Bloks

Lid:

Henny Dekker

Lid: 

 

Jacqueline Eekels 

 

Lid: 

Nancy Jongsma

 

Contact persoon Zuiderpost.

zuiderpostoss@gmail.com

Lid:

Dhr. A.L.C.S. Lantain