Graag nodigen wij onze medebewoners uit om vrijblijvend deel te nemen aan onze openbare vergaderingen. Naast onze openbare vergaderingen plannen we ook inloop avonden waar we dan een actueel onderwerp als thema behandelen.

 

 Wij zijn er immers voor U!

 

Alle openbare vergaderingen beginnen om 20.00 uur op het onderstaand adres:

 

Buurthuis Kortfoort

Floraliastraat 93

5342BH Oss

 

 

 

 

 

 Data 2020 Openbare

  • 18-2-2020 Openbare vergadering
  • 26-5-2020 Openbare vergadering (afgelast)
  •    1-9-2020 Openbare vergadering
  • 17-11-2020 Openbare vergadering

 

 

 

Beste bewoners,

Via onderstaande link kunt u de podiumbijeenkomst van woensdag 27 mei volgen.

Aanvang 19.00 uur

https://channel.royalcast.com/oss/#!/upcoming

 

Agenda:

 

Podiumbijeenkomst 27 mei 2020

 

Conceptprogramma

 

Digitaal

 

 

 

 

19.00 – 19.45 uur

Digitaal

 

1. Dorpshuis ’t Slotje Herpen

 

Scenario’s ’t Slotje

 

Vanuit de Voorzieningenkaart was voor het dorpshuis ’t Slotje in Herpen een Multifunctionele Accommodatie (MFA) voorzien. Een gebouw waarin onderwijs, ontmoeten en sport samen komen in de buurt van Herpina. Een school in de buurt van Herpina bleek om veiligheidsredenen niet mogelijk. Daarom is gekozen om de school en gymzaal te herbouwen op de huidige locatie van ’t Schrijverke. Toen deze keuze was gemaakt, zijn voor het dorpshuis ’t Slotje scenario’s ontwikkeld met Herpenaren en de architect Maurtis Cobben voor (ver)nieuwbouw.

Op de podiumbijeenkomst zullen we ingaan op het proces, dat is doorlopen om te komen tot de scenario’s. Daarbij gaan we ook in op  de voorkeursscenario’s van gebruikers, beheerstichting en dorpsraad. We lichten toe wat we de verschillende scenario’s inhouden; wat gaan we verbouwen en welke duurzaamheidsingrepen doen we.

Hierna gaan we in op de kosten. Daarbij kijken we naar het de totale investeringsraming, die we opknippen in kosten voor de Meerjarige Investeringsplanning (MIP), de voorziening voor het meerjarig onderhoudsplan (MOP) en de eenmalige kosten.

We eindigen met een analyse vanuit de totale kosten van het eigenaarschap van het pand (TCO). Vanuit het Total Cost of Ownership zijn sommige scenario’s gunstiger dan anderen. Bij deze analyse kijken we integraal naar ontwikkelingen, zoals demografie, beleid en stedenbouw. Na de podiumbijeenkomst zal een notitie over ’t Slotje aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.

 

Presentatie: Desirée Meulenbroek

 

Gespreksleider: Henriëtte Renders

 

 

 

19.45 – 20.00 uur Pauze

 

 

       

 

 

20.00 – 20.45 uur

Digitaal

 

2. Verduurzaming gemeentelijk Vastgoed

 

In Oss zijn we volop bezig met verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed vanuit (ver)nieuwbouw. De afgelopen jaren zijn al een aantal panden gasloos en duurzaam opgeleverd. Denk aan de MFA in Oijen, de MFA Lith en de gemeentewerf. Deze (ver)nieuwbouwprojecten zijn uitgevoerd, vooruitlopend op het vaststellen van de Osse duurzaamheidsambitie. We hebben in Oss nog geen strategische keuzes gemaakt en die keuzes zijn nodig, wil de afdeling Vastgoed een plan van aanpak of lokale routekaart kunnen opstellen.

Om te komen tot de strategische keuzes wil het college een opiniërende notitie aanbieden aan de raad. Voorafgaand hieraan wordt een podiumbijeenkomst georganiseerd om raadsleden te informeren en de gelegenheid te bieden hun vragen te stellen. De strategische keuzes hebben betrekking op het ambitieniveau, het tempo waarin de ambitie moet worden gehaald, de kosten en besparingen en welke panden we aanpakken.

 

Presentatie: Desirée Meulenbroek

 

Gespreksleider: Henriëtte Renders

 

 

20.45 uur Einde digitale Podiumbijeenkomst